סיכומים בתנ"ך (מקרא)

#1

סיפורי מיכה ופילגש בגבעה (ספר שופטים), שמואל א' פרקים א'-ב'.

#2

שופטים פרקים י"ז, י"ח, י"ט.

#3

סיפור גדעון (האותות, המלחמה במדיינים, הסכסוך עם בני אפריים, הצעת המלוכה לגדעון), אבימלך, משל יותם.

#4

ספר שופטים פרקים ד',ה',ו',ז'.

#5

התמצאות במקרא, יונה פרקים א', ב' (חלק), ג', ד' (חלק), מושגים ופירושים.

#6

חטאי ישראל בספר עמוס, העימות בין אמציה הכהן לעמוס הנביא.

#7

חטאי ישראל, החטאים בארמונות שומרון, הרקע לתקופת עמוס, אמצעים אומנותיים, מושגים.

#8

ספר ישעיהו: רקע לתקופה, כפיות הטובה של העם, העונש על החטאים, הפולחן, תפקידו של הנביא, ירושלים (עבר, הווה, עתיד), חזון אחרית הימים, מעגל האלילות, מילים קשות.

#9

לוח כרונולוגי של תולדות ישראל, המלך שלמה - עובדות ומספרים, מלכים א' פרקים א', ג', ה', ח', י"א, י"ב, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א: המאבק על המלוכה בין אדוניהו ושלמה, חוכמת שלמה, התבססות מלכות שלמה, ארגון הפעילות הדתית - בניית ביהמ"ק וחנוכת הבית, שלמה וחטאו לעת זקנתו, נבואת אחיה השילוני, סיפורי אליהו, המו"מ בחברון בין שבטי ישראל לרחבעם ופילוג הממלכה, מעשיו של ירבעם לחיזוק ממלכתו ותיקוניו הדתיים.

#10

מל"א כ"ב העימות בין הנביאים, מל"ב ב' הקדשת אלישע ועליית אליהו השמיימה, מל"ב ה' סיפור צרעת נעמן, מל"ב י"ז חורבן ממלכת ישראל והגלות לאשור.

#11

חזקיהו ומסע סנחריב ליהודה (מל"ב י"ח-י"ט+דברי הימים ב' ל"ב), מנשה ואמון (מל"ב כ"א), הגרסא של דברי הימים למלכות מנשה (דברי הימים ב' ל"ג), יאשיהו והרפורמה שביצע (מל"ב כ"ב-כ"ג), יהודה עד לגלות יהויכין (מל"ב כ"ג-כ"ד), חורבן וגלות יהודה (מל"ב כ"ה).

#12

ספר ירמיהו: א', ב' 1-13, ז', כ"ו, כ' 7--18, כ"ח. חורבן, גלות וגאולה: יחזקאל א' 1-3, ירמיהו כ"ט 1-10, יחזקאל י"ח 1-10.

#13

סיכום זה הוסר ממאגר הסיכומים של האתר.

#14

שתי הפרשנויות לפירוש הכתוב בתורה, בריאת האדם לפי בראשית פרק א', בריאת העולם לפי בראשית פרק א', השוואת סיפור הבריאה בבראשית א' לסיפור הבריאה הבבלי "אנומה-אליש", סיפור השבת (בראשית ב' 1-4), בריאת העולם לפי תהילים ק"ד בהשוואה לבראשית א', סיפור בריאת העולם לפי בראשית ב', סיפור גן עדן (בראשית ג'), סיפור קין והבל (בראשית ד').

#15

סיפור קין והבל (בראשית ד'), ההתפתחויות הטכנולוגיות בעולם ושירת למך (בראשית ד'), סיפור המבול המקראי (בראשית ו'-ט'), השוואה בין סיפור המבול לבין עלילות גלגמש, סיפור מגדל בבל (בראשית י"א), עשרת הדברות (שמות כ').

#16

מקור החוק, מטרתו והיקפו (ויקרא י"ט 1-18, דברים ו' 20-25, חוקי חמורבי), איסור לקיחת שוחד (שמות כ"ג 7-8, דברים ט"ז 19, ישעיה א' 23, עמוס ה' 12, מיכה ג' 11, תהלים ט"ו 5), הגנה וסעד לחלשים - גר יתום ואלמנה (שמות כ"ב 20-23, דברים י"ד 28-29, דברים ט"ז 9-14, דברים כ"ד 17-22, רות ב'), דיני לווה (שמות כ"ב 24-26, מלכים ב' ד' 1-7, שמואל א' כ"ב 1-2, נחמיה ה' 1-13, משלי כ"ב 7, משלי כ"ח 8), דיני שמיטת קרקעות וחובות (שמות כ"ג 10-11, דברים ט"ו 1-11), דיני עבד ואמה עבריים (שמות כ"א 2-11, ויקרא כ"ה 39-46, דברים ט"ו 12-18, ירמיה ל"ד 8-22, השוואה לחוקי חמורבי), דיני פלילים (בראשית ט' 5-7, שמות כ"א 12-14), דיני רצח (שמות כ"א 20-26, במדבר ל"ה 9-34, דברים י"ט 1-13, יהושע כ', מלכים א' א' 50-53, מלכים א' ב' 28-34), חוקי מלחמה (דברים כ', דברים כ"א 10-14, דברים כ"ד 5).

#17

סיכום לבגרות, לימודי חובה, קיץ תשס"ה:

נושא גג - מלכים ונביאים: מלכים א', א' (המאבק על המלוכה בין אדוניהו ושלמה), מלכים א', ח' 1-30 (ארגון הפעילות הדתית, בניית וחנוכת בית המקדש), מלכים א', ט"ז 23-33 (מלכות עמרי ואחאב), מלכים א', י"ז, י"ח, י"ט (סיפורי אליהו), מלכים ב', ב' 1-22 (הקדשת אלישע ועליית אליהו השמיימה), מלכים ב', ה' (סיפור צרעת נעמן), מלכים ב', י"ח (חזקיהו ומסע סנחריב ליהודה עפ"י ספר מלכים), מלכים ב', כ"א, בהשוואה לדברי הימים ב' ל"ג (מלכות מנשה ואמון), מלכים ב', כ"ד (יהודה עד לגלות יהויכין), מלכים ב', כ"ה (חורבן וגלות יהודה – חורבן בית ראשון), עזרא, א' 1-7 (הצהרת כורש ושיבת ציון), דברים, י"ב 1-14 (ריכוז הפולחן), דברים, י"ח 15-22 (חוק הנביא), ירמיה, א' (נבואת ההקדשה), ירמיה, ב' 1-3 (האיוולת והנזק בכפיות הטובה של העם כלפי אלוהיו), ירמיה, י"ב 1-6 ("רשע וטוב לו"), ירמיה, כ"ח (עימות בין הנביאים), ירמיה, ל"א 14-19 26-35 (נבואות הנחמה של ירמיהו), מקורות חוץ-מקראיים (תיאור קרב קרקר במונוליט מכורח, כתובת נקבת השילוח והמסע השלישי של סנחריב,חרס מלכיש מס' 4).

נושא חובה - עלילות הראשית: בראשית, א' (בריאת העולם), בראשית, א' 26-29 (בריאת האדם), השוואת סיפור הבריאה בבראשית לסיפור הבריאה הבבלי – "אנומה אליש", בראשית, ב' 1-3 (סיפור השבת), תהילים, ק"ד (בריאת העולם), בראשית, ב' (בריאת העולם), בראשית, ג' (סיפור גן עדן), ישעיה, מ' 12-14 (הצגת אלוהים כבורא העולם), ישעיה, נ"א 9-10 (שרידי המיתוס במקורות המקראיים), בראשית, ד' 1-16 (סיפור קין והבל), בראשית, ד' 17-24 (התפתחות התרבות האנושית ושירת למך), בראשית י"א 1-9 (סיפור מגדל בבל).

נושא בחירה - חוק וחברה במקרא: מקור החוק, מטרתו והיקפו (שמות, כ' 1-14 לעומת דברים, ה' 6-18: עשרת הדיברות; ויקרא, י"ט 1-18: עשרת הדיברות לפי ספרות הכהנים; דברים, ו' 20-25: מטרת קיום החוק; מקורות חוץ מקראיים: הפתיחה לחוקי חמורבי + החלק הראשון של החתימה), דיני לווה (שמות, כ"ב 24-26: החוק; מלכים ב', ד' 1-7: סיפור; מקורות חוץ מקראיים: חמורבי 241), דיני עבד ואמה עבריים (שמות, כ"א 2-11: החוק; ויקרא, כ"ה 39-46: החוק; דברים, ט"ו 12-18: החוק; מלכים ב', ד' 1-2: סיפור; ירמיה, ל"ד 8-22: העבדות בימי בית ראשון; נחמיה, ה' 1-13: סיפור; מקורות חוץ מקראיים: חמורבי 117,282), דיני רצח (בראשית, ט' 5-7: החוק; שמות, כ"א 12-14: רוצח במזיד ובשוגג; שמות, כ"א 20-26: דיני רוצח עבד; במדבר, ל"ה 9-34: ערי מקלט ודיני רוצחים; בראשית, ד' 8-16: הרצח הראשון במקרא – קין והבל; מקורות חוץ מקראיים: חוקי החיתים 1-4), איסור לקיחת שוחד (שמות, כ"ג 7-8: החוק; דברים, ט"ז 19: החוק; ישעיה, א' 23: עקרונות המשפט והצדק לפי ישעיהו; עמוס, ה' 12: עקרונות המשפט והצדק לפי עמוס; מיכה, ג' 11: עקרונות המשפט והצדק לפי מיכה; תהילים, ט"ו 5: האדם האידיאלי ושכרו).

נושא בחירה - המאבק לחברה מוסרית, ערך מרכזי בנבואה: עמוס, ד' 1-3 (פרות הבשן), עמוס, ח' 4-8 (תוכחת עמוס לסוחרים המזייפים), ישעיה, ה' 1-17 (משל הכרם), יחזקאל, ל"ד 1-10 (משל הרועים), ישעיה, א' 10-17 (סלידת ה' מהעבודות הפולחניות של העם), ירמיה, ז' 1-15 (גלות וחורבן בית המקדש כעונש על חטאי העם), ירמיה, ז' 21-28 (יחס ירמיהו לפולחן), עמוס, ה' 21-25 (ה' דוחה את הפולחן ודורש משפט צדק), מיכה, ו' 1-8 (משפט ה' ועמו).

 


סיכומים בהיסטוריה

#1

הפרדת רשויות, המהפכה הצרפתית, זכויותיו הטבעיות של האדם, ליברלים ושמרנים, המהפכה התעשייתית, קפיטליזים-בורגנים-פרולטריון, סוציאליזם, הגדרת מושג בהסטוריה.

#2

לאומיות ולאומנות, התנועות הלאומיות בגרמניה, איחוד גרמניה, צמיחת הלאומיות היהודית, שוויון זכויות ליהודי צרפת, האפשרויות של היהודים להשתלב בחברה המערבית, מאבקו של גבריאל ריסר, כיצד בחרו היהודים להתמודד עם דתם בעידן המודרני, צורת חיי היהודים במזרח אירופה, במה שונים חיי היהודים במזרח ובמערב אירופה, האנטישמיות המודרנית, מושגים.

#3

כליי הביטוי לאנטישמיות במזרח ובמערב אירופה, פרשת דרייפוס, מושגים.

#4

היהודים במלחמת העולם הראשונה.

#5

תוצאות מלחמת העולם הראשונה, היהודים במלחמת העולם הראשונה, מושגים, מפות.

#6

הנאציזם בגרמניה, עיקרי האידיאולוגיה הנאצית.

#7

העלייה הרביעית והקמת ההסתדרות.

#8

ליל הבדולח, העלייה החמישית, המרד הערבי, מדיניות בריטניה בתקופת המרד הערבי, התמודדות הישוב היהודי בארץ עם מדיניות בריטניה.

#9

הלניזם: על התופעה וביטוייה, התיוונות: הסבר התופעה וביטוייה ביהודה בימי שלטון בית סלווקוס עד לגזרות הבית, המניעים להתיוונות בירושלים, המאבק על ההנהגה בירושלים, הכהן הגדול, גזרות השמד של אנטיוכוס אפיפנס, דפוסי התגובה של היהודים לגזרות אנטיוכוס ה-4, החקרא.

#10

המניעים להתיוונות ביהודה, ביטויי ההתיוונות ביהודה בימי שלטון בית סלווקוס עד לגזרות הדת, המאבק על הכהונה בירושלים, הרפורמות של יאסון, גזרות אנטיוכוס והסיבות לגזירתן,דפוסי התגובה בציבור היהודי לגזרות, מספר סיבות לפרוץ מרד החשמונאים, הסיבות להצלחת יהודה המכבי בארבעת קרבות המרד הראשונים, הקרב באמאוס, הסיבות לתבוסתו של יהודה המכבי בקרב אלעשה, הישגי המרד בתקופה יהודה המכבי, כיצד ביצר יונתן את שלטונו ביהודה ומה היו הישגיו, הפעולות שנקט שמעון לביסוסה של מדינה עצמאית בהנהגת השושלת החשמונאית, הקשיים של יוחנן הורקנוס בראשית שלטונו, הסיבות למסעות הכיבושים של יוחנן הורקנוס ויהודה אריסטובולוס ותוצאותיהם, היעדים לכיבושי של אלכסנדר ינאי ותוצאותיהם, הגורמים להתנגדות לשלטון ינאי בעם וביטויי ההתנגדות, מאפייני שלטונה של שלומציון המלכה והגורמים לחולשה פנימית בימיה, עיקרי השקפותיהם של הזרמים הדתיים בעם ונקודות המחלוקת ביניהם בתחומים השונים, הלניזם, התיוונות, הכהן הגדול, החקרא, גזרות הדת, הברית עם רומא, אלכסנדר ינאי, צדוקים, פרושים, איסיים.

#11

מאפייני המשטר ברוסיה בסוף המאה ה-19, התמורות והתהליכים הכלכליים-חברתיים-פוליטיים שמאפיינים את רוסיה בסוף המאה ה-19, האמנציפציה וביטוייה, האנטישמיות המודרנית וביטוייה, נתונים דמוגראפיים על היהודים ברוסיה, ביטויי שילוב ודחייה של יהודי רוסיה, גורמיו/הסבריו של האימפריאליזם, המדינות המעורבות במרוץ האימפריאליסטי, מוקדי סכסוך בין המדינות ביבשת אפריקה, תורתו של הרצל,פעולותיו של הרצל לגיבוש העם היהודי, הקמת ההסתדרות הציונית, הקונגרס הציוני הראשון, תוכנית באזל – תוכן ומשמעות פעילותו הדיפלומטית של הרצל, כתביו של הרצל, פרשת אוגנדה, הציונות הרוחנית – אחד העם וביקורתו על הרצל, אמנציפציה, אנטישמיות, "מדינת היהודים", צ'רטר, תוכנית באזל, הצעת אוגנדה, "בני משה", אימפריאליזם, סכסוך פאשודה, מלחמת הבורים.

#12

סיכום לבגרות, יחידה א', קיץ תשס"ג:

התקופה הראשונה:  תהליכי ההתייוונות ביהודה עד גזרות אנטיוכוס, גזרות אנטיוכוס, מרד החשמונאים בתקופת יהודה המכבי, הזרמים הדתיים – הצדוקים, הפרושים והאיסיים.

התקופה השנייה:  סיבות והסברים למירוץ האימפריאליסטי בשלהי המאה ה-19, המדינות שלקחו חלק במירוץ האימפריאליסטי באפריקה והמדינות שלקחו חלק במירוץ האימפריאליסטי באסיה, מוקדי הסכסוך בין מדינות שהשתתפו במירוץ האימפריאליסטי ביבשת אפריקה, תורתו של הרצל, פעולותיו של הרצל לגיבוש העם היהודי, הקמת ההסתדרות הציונית, הקונגרס הציוני הראשון, תוכנית בזל – תוכן ומשמעות, פעילותו הדיפלומטית של הרצל – תורכיה, גרמניה, אנגליה, כתביו של הרצל, פרשת אוגנדה, הציונות הרוחנית – אחד העם וביקורתו על הרצל.

התקופה השלישית:  מאפייני מלחמת העולם הראשונה כמלחמה טוטלית וביטוייה בתחומים הצבאי, הכלכלי והחברתי. מדיניות בריטניה במזה"ת בימי מלחמת העולם הראשונה - אגרות מק-מאהון, הסכם סייקס-פיקו, הצהרת בלפור; עמדת התנועה הציונית במלחמת העולם הראשונה והמניעים לעמדה זו, הגדודים העבריים, 14 העקרונות של וילסון, הסכמי שביתת הנשק של מלחמת העולם הראשונה, עמדותיהן של אנגליה, צרפת וארה"ב לגבי הסדרי השלום, עיקרי חוזה ורסאי, דרישות המשלחת היהודית ועיקרי ההחלטות שהתקבלו בנושאי היהודים ובנושא א"י.

מושגים משלוש התקופות: איגרות חוסיין – מקמהון (1915-1916), הסכם סייקס-פיקו (1916), המרד הערבי (1916-1918), הגדודים העבריים, "נאום 14 הנקודות" (ינואר 1918), ג'ורג' קלמנסו, "מדינת היהודים", תוכנית באזל, הצעת אוגנדה, אימפריאליזם, סכסוך פאשודה (1890), מלחמת הבורים, הלניזם, התייוונות, כוהן גדול, ה"חקרא", הברית עם רומא, איסיים.

#13

פולין, בעיותיה כמדינה חדשה ודרכי ההתמודדות עימן - עיצוב הגבולות, הגנה על הגבולות, התחום הכלכלי, הבעיה הדמוגראפית, כינון משטר דמוקרטי. היהודים בפולין בין שתי מלחמות העולם - נתונים דמוגראפיים וסוציו-אקונומיים, המדיניות הכלכלית כפי היהודים, החרפת המדיניות הפולנית כלפי היהודים בשנות ה-30, התארגנות פוליטית והתארגנות כקבוצה לאומית, חינוך, התארגנות המיעוט היהודי במסגרות חברתיות ותרבותיות. הגורמים לעליית הנאצים לשלטון - המשבר הכלכלי, המשבר הפוליטי שלטוני, התחזקות המפלגה הנאצית.

#14

פולין, בעיותיה כמדינה חדשה ודרכי ההתמודדות עימן - עיצוב הגבולות, הגנה על הגבולות, התחום הכלכלי, הבעיה הדמוגראפית, כינון משטר דמוקרטי. היהודים בפולין בין שתי מלחמות העולם - נתונים דמוגראפיים וסוציו-אקונומיים, המדיניות הכלכלית כפי היהודים, החרפת המדיניות הפולנית כלפי היהודים בשנות ה-30, התארגנות פוליטית והתארגנות כקבוצה לאומית, חינוך, התארגנות המיעוט היהודי במסגרות חברתיות ותרבותיות. סיבות ומהלכים עיקריים בהתמוטטות הרפובליקה הוייאמרית, צמיחת המפלגה הנאצית, המהפך השלטוני, האידיאולוגיה של המפלגה הנאצית, תהליך התבססות הנאצים ברייך השלישי.

#15

האידיאולוגיה של המפלגה הנאצית, תהליך התבססות הנאצים ברייך השלישי, מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית, האנשלוס.

#16

הגירת היהודים מגרמניה הנאצית: דפוסי ההגירה מגרמניה (תנודות ושיקולים), תוכנית ה"העברה" (יוזמה, דרך ביצועה, הוויכוח סביבה ותוצאותיה), ועידת אויאן (הסיבות לכינוסה, טיעונים שהושמעו בישיבותיה, עמדות ארה"ב הרפובליקה הדומיניקנית ועוד שתי מדינות, ההחלטות שנתקבלו ומשמעותן), המסע של הסנט. לואיס. מלחמת העולם השנייה: המהלכים העיקריים בחזיתות השונות עד סוף 1941 (פולין, פינלנד, סקנדינביה, הולנד, בלגיה וצרפת), קרב על בריטניה ומבצע ברברוסה, "האמנה האטלנטית", נסיבות הצטרפותה של ארה"ב למלחמה, "הסדר החדש" באירופה (הרעיון והצעדים השונים שנקטו הנאצים בתקופת המלחמה כדי לקדם את הגשמתו), קרבות המפנה במלחמה - מידווי, אל-עלמיין וסטלינגרד, פתיחת החזית השנייה והמהלכים העיקריים של בעלות הברית עד לכניעתה של גרמניה, ההחלטות שנתקבלו בועידות יאלטה ופוטסדאם ומשמעותן, הכנעת יפן - המניעים להטלת פצצות האטום ומשמעות צעד זה.

#17

מצבם המידרדר של יהודי גרמניה, 1933-1939

מצבם של היהודים בגרמניה עד לחוקי נירנברג: החרם כלכלי של אפריל 1933, הרחקת היהודים מהשירות הציבורי. מצבם של יהודי גרמניה לאחר חוקי נירנברג: חוקי נירנברג והשפעתם על יהודי גרמניה, הוקעה תרבותית ובידוד חברתי, ההפוגה של 1936 במדיניות הנאצית, שנת 1938 – שנת המפנה, ליל הבדולח. התמודדות מנהיגות יהודי גרמניה עם המדיניות הנאצית: האגודה המרכזית, הברית הארצית של חיילי החזית היהודים, תגובת האורתודוקסים, התאחדות ציוני גרמניה, הקמת הנציגות הארצית.

השואה, 1939-1945

מדיניות הנאצים בפולין עד לתחילת ביצוע "הפתרון הסופי", ספטמבר 39-יוני 41: המדיניות כלפי היהודים עד לריכוזם בגטאות (הגדרה, השפלה, ניתוק, בידוד, ניצול), איגרת הבזק, התוכניות לריכוז היהודים: לובלין-ניסקו, מדגסקר (המטרה, הכרת היעד – הכיוון הכללי בלבד), הגטאות: מטרות מוצהרות והסברים להקמתם, דרך ניהול הגטו, התפקידים שהוטלו על היודנראטים, דרכי הפיקוח על הגטו. דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות בפולין עד לתחילת ביצוע "הפתרון הסופי": תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט, על המשפחה ועל החברה, ארגון הגטו וניהולו ע"י היודנראט, פעילות של ארגונים אחרים בגטו, הישרדות – "קידוש החיים" וביטוייו, תנועות נוער – מאפייני הפעולות ("היינו שם אך לא חיינו שם"). השואה בימי ביצוע "הפתרון הסופי", יוני 41-מאי 45: הקשר בין תחילת ההשמדה למלחמה בברית המועצות, השלבים בביצוע "הפתרון הסופי", ועידת ואנזה – נציגי הרשויות שהוזמנו, הנושאים שהועלו בישיבה, מטרות כינוס הוועידה ומקומה בתהליך ביצוע "הפתרון הסופי".

#18

פולין ויהודי פולין בין שתי מלחמות העולם: הקשיים בתהליך גיבושה של פולין כמדינה דמוקרטית חדשה (שאלת המיעוטים, עיצוב גבולות ובעיות ביטחון, ריבוי מפלגות, התחום הכלכלי), מאפיינים ותמורות בחיי יהודי פולין (דמוגרפיה, מעמד חוקי ומשפטי, חינוך, כלכלה,תמורות ביחס השלטון והחברה אל היהודים, 1935-1939). השואה: ההתנגדות היהודית בגטאות, במחנות ההשמדה ובקרב הפרטיזנים (מי היו המורדים?, מטרות המרידות, קשיי ההתארגנות, לבטים ודילמות של המורדים, התקוממויות במחנות ההשמדה, ייחודו של המרד בגטו וורשה לעומת המרידות בגטאות האחרים, הפרטיזנים: הלבטים אם ומתי לצאת מהגטו, הקשיים בהצטרפות לפרטיזנים, מחנות המשפחה), יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש והגורמים לכך, חסידי אומות העולם, מאמצי ההצלה של העולם החופשי במהלך השואה,"שארית הפליטה" ומחנות העקורים (נדודי פליטים באירופה ומחוצה לה,שארית הפליטה "חוזרת הביתה" והמציאות האנטישמית שקיבלה את פניה, הפוגרום בקילצ'ה, מחנות העקורים, תנועות הבריחה). המלחמה הקרה: הגורמים ליריבות בין ארה"ב לבריה"מ לאחר המלחמה, הבהרת מושג "המלחמה הקרה",הקמת "הדמוקרטיות העממיות",יצירת "מסך הברזל",דוקטרינת טרומן ותוכנית מרשל – המניעים לגיבושן ותוכנן,משבר ברלין – הגורמים, כיצד מאפייני המלחמה הקרה באו לידי ביטוי במשבר, מיסוד המלחמה הקרה.

#19

סיכום לבגרות, יחידה ב', קיץ תשס"ה:

תקופה ראשונה: בין שתי מלחמות העולם (חלק ב'): פולין והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם: הקשיים בתהליך גיבושה של פולין כמדינה דמוקרטית חדשה (שאלת המיעוטים, מסורות שונות, ריבוי מפלגות, בעיות ביטחון ועיצוב גבולות), החברה והכלכלה בפולין בתהליך מעבר מחברה חקלאית לחברה ומשק מודרניים, חקיקה כלכלית, המאפיינים והתמורות שחלו בחיי היהודים בתחומים: דמוגרפיה, מעמד חוקי ומשפטי, חינוך, כלכלה, תרבות וביטויים לאוטונומיה יהודית עד 1935, דפוסי הפעילות הלאומית ("הבונד") והציונית.

 תקופה שנייה: גרמניה בימי הרייך השלישי, מלחמת העולם השנייה והשואה: גרמניה הנאצית, אידיאולוגיה, בניית המשטר – מדמוקרטיה לנאציזם 1933-1939: האידיאולוגיה הנאצית, הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון והמעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם (כולל המדיניות כלפי היהודים), דרכי ההתמודדות של הנהגת יהודי גרמניה עם המדיניות הנאצית שנכפתה על היהודים, עמדת מדינות כלפי גורל היהודים ברייך השלישי, ועידת אוויאן – הסיבות לכינוסה, טיעונים שהושמעו בישיבותיה, החלטות שנתקבלו ומשמעותן. מלחמת העולם השנייה: המהלכים העיקריים בחזיתות השונות עד סוף 1941 (ללא פירוט הקרבות), "האמנה האטלנטית", נסיבות הצטרפותה של ארה"ב למלחמה, "הסדר החדש" באירופה: הרעיון והצעדים השונים שנקטו הנאצים בתקופת המלחמה כדי לקדם את הגשמתו, דיונים על פתיחת חזית שנייה והמהלכים העיקריים של בעלות הברית עד כניעת גרמניה. השואה: השואה בפולין עד תחילת ביצוע "הפתרון הסופי", ספטמבר 1939 – יוני 1941: מדיניות הנאצים: הגטאות: מטרות מוצהרות והסברים להקמתם, דרך ניהול הגטו, התפקידים שהוטלו על היודנראטים, דרכי הפיקוח על הגטו; דרכי ההתמודדות של היהודים בגטו: תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט, על המשפחה ועל החברה, ארגון הגטו וניהולו ע"י היודנראט, הישרדות – "קידוש החיים" וביטוייו, פעילות של ארגונים אחרים בגטו, תנועות הנוער – מאפייני הפעולות ("היינו שם אך לא חיינו שם"). השואה: השואה בימי ביצוע "הפתרון הסופי", יוני 1941 – מאי 1945: "הפתרון הסופי": הקשר בין תחילת ההשמדה למלחמה בברית המועצות, השלבים בביצוע "הפתרון הסופי", ועידת ואנזה – נציגי הרשויות שהוזמנו, הנושאים שהועלו בישיבה, מטרות כינוס הוועידה ומקומה בתהליך ביצוע "הפתרון הסופי"; דרכי הלחימה של היהודים בתקופת ביצוע "הפתרון הסופי": המרד בגטאות – מי היו המורדים, מה היו מטרות המרד, קשיי ההתארגנות, לבטים ודילמות של המורדים, ייחודו של המרד בגטו ורשה לעומת מרידות בגטאות אחרים, המרידות במחנות ההשמדה – מטרות וקשיים, הלחימה של הפרטיזנים היהודים – הלבטים אם ומתי לצאת מהגטו, הקשיים בהצטרפות לפרטיזנים ומאפייני הלחימה.

תקופה שלישית ורביעית: בעיית הפליטים ו"העקורים" עם סיום המלחמה והשואה: הנדודים בדרכים באירופה ובאסיה עם תום המלחמה, שארית הפליטה – לאן?: פוגרום קילצה, תנועת הבריחה, מחנות העקורים. היריבות בין ארצות הברית לברית המועצות וראשית "המלחמה הקרה": הגורמים ליריבות בין ארה"ב לבריה"מ והבהרת המושג "מלחמה קרה", ביטויי היריבות בין המעצמות בשנות ה-40 וה-50 והשפעתם על היחסים בין המעצמות: הקמת "הדמוקרטיות העממיות" – יצירת "מסך הברזל", דוקטרינת טרומן ותוכנית מרשל – המניעים לגיבושן ותוכנן, משבר ברלין – גורמים והסבר כיצד מאפייני "המלחמה הקרה" באו לידי ביטוי במשבר זה, הקמת ארגונים צבאיים וכלכליים באירופה – ברית נאט"ו, ברית ורשה, השוק האירופי המשותף, הקומיקון. המאבק של היישוב היהודי ושל התנועה הציונית להקמת מדינה יהודית עצמאית: עמדת בריטניה (בווין) ועמדת ארצות הברית באשר לבעיית הפליטים והעקורים היהודים באירופה ובשאלת א"י לאחר המלחמה (דו"ח האריסון, ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית), המאבק בבריטים במסגרת "תנועת המרי העברי" ותגובות הבריטים למאבק, המשך הפעילות הצבאית של ארגון אצ"ל וארגון לח"י לאחר פירוקה של תנועת המרי – "מאבק רצוף", המאבק להמשך ההעפלה וההתיישבות והעמדה המדינית של התנועה הציונית – "מאבק צמוד", הדיון באו"ם בשאלת ארץ ישראל: הסיבות להעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם ע"י בריטניה, הדיון באו"ם ועמדת מעצמות העל (השפעת "המלחמה הקרה" על עמדת המעצמות בדיון באו"ם), החלטת האו"ם – כ"ט בנובמבר 1947. יחידת גישור: המזרח התיכון ומדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60: מגמות איחוד ופיצול במזרח התיכון, מלחמת ששת הימים – סיבות והשפעות, מלחמת יום הכיפורים – סיבות והשפעות.

 


סיכומים בספרות

#1

עץ התפוח, ברנש מסוכן מאוד, נקמתו של סבל, מושגים, מאפייני הסיפור הקצר.

#2

המסכה שנשתכחה, שמש הכנסייה, זיקית, מאפייני הסיפור הקצר.  +תיקון

#3

שושנת פלאים, חובזה, לכל איש יש שם, וידוי הגדול, נוסח, אמצעים אומנותיים.

#4

שירי ארס-פואטיקה, ספר שירי, ניב, איך שיר נולד, סיפור אחרון וזהו, המחרוזת.

#5

ניתוח מלא של המחזה - "בעלת הארמון".

#6

מאפייני הסיפור הקצר, "הבז", "יגון".

#7

"ספר שירי" מאת רחל, מבוא לדרמה ולטרגדיה (מאפייני הדרמה והטרגדיה), מבוא ל"אנטיגונה" מאת סופוקלס (תקציר שני הפרקים הקודמים בטרילוגיה - "אדיפוס המלך" ו"השבעה נגד תבי").

#8

ניתוח היצירה "אנטיגונה" מאת סופוקלס: הגיבור הטרגי ביצירה, הדילמה, טענות הדמויות המרכזיות, קונפליקטים, תפקיד המקהלה, מבנה הטרגדיה וכיצד בא לידי ביטוי ביצירה.

#9

אל מלא רחמים/עמיחי, אנחנו שניים מספרים/עמיחי, בובה ממוכנת/ד. רביקוביץ', זיכרונות חמים/ד. רביקוביץ', פרנהיים/ ש"י עגנון.

#10

הרופא וגרושתו / ש"י עגנון.

#11

ניתוח ספרותי מלא של הרומאן המתורגם "התפסן בשדה השיפון"/ג'.ד. סלינג'ר: מאפייני ז'אנר הרומאן, הרקע לסיפור, עמדת המספר, דמותו של הולדן קולפילד, מערכת היחסים של הולדן עם ג'יין גאלאגר, המין והאהבה בעיניו של הולדן, מערכת היחסים של הולדן עם סאלי, ההסתכלות של הולדן על סאני הזונה, העיסוק של הולדן במוות ובמחלות, מקורה של כותרת הספר, המוטיבים בסיפור (הנפילה, הברווזים, כובע הציידים האדום, הפנים, היד והכפפה, העיוורון), הביקור של הולדן במוזיאון הטבע,  המפגש עם פיבי, לסיכום היצירה.

#12

שירת ביאליק: הכניסיני תחת כנפך, לא זכיתי באור מן ההפקר, לבדי, על השחיטה.

#13

הסיפור הקצר: מאפייני הסיפור הקצר, "יגון"/אנטון צ'כוב, "הבז"/ג'ובאני בוקאצ'יו, "הרופא וגרושתו"/ש"י עגנון, "פרנהיים"/ש"י עגנון, "נקמה של תיבת זמרה"/גרשום שופמן, "סיפור בלי כתובת"/יהודית הנדל.

#14

ניתוח ספרותי מלא של הרומאן העברי המודרני "המאהב"/א.ב. יהושע: הקדמה, עמדת המספר, הדמויות המספרות ומשפט הפתיחה, מערכת היחסים של אדם ואסיה, דמותו של אדם ביצירה, תפקידי המוסך ומכונית המוריס הכחולה, דמותה של אסיה והחלומות שהיא חולמת, דמותה של דאפי ביצירה, דמותו של נעים ביצירה, דמותה של ודוצ'ה ביצירה, ההכרה של אסיה בהפרדה בין דאפי ויגאל והסטירה של אסיה לדאפי, דמותו של גבריאל ביצירה, הדמויות המשניות ביצירה.

#15

שירת ביאליק: צנח לו זלזל, לבדי, הכניסיני תחת כנפך, הקיץ גווע, גבעולי אשתקד, לא זכיתי באור מן ההפקר, על השחיטה. משוררים נוספים משירת המאה העשרים: ראי אדמה/טשרניחובסקי, לא רגעי שנת טבע/טשרניחובסקי, ספר שירי/רחל, עוד חוזר הניגון/אלתרמן, אני שומע משהו נופל/נתן זך, ראי אנחנו שניים מספרים/עמיחי. שירה צעירה: אל מלא רחמים/עמיחי, זיכרונות חמים/ד. רביקוביץ', בובה ממוכנת/ד. רביקוביץ'.

#16

סיכום לבגרות, לימודי חובה, קיץ תשס"ה:

שירה: מבוא לשירת ימי הביניים, כותונת הפסים / אבן עזרא, הים ביני ובינך / שמואל הנגיד, אמנון אני חולה / רשב"ג, גבעולי אשתקד / ביאליק, לא זכיתי באור מן ההפקר / ביאליק, על השחיטה / ביאליק, ספר שירי / רחל, עוד חוזר הניגון / נתן אלתרמן, אני שומע משהו נופל / נתן זך, ראי אנחנו שניים מספרים / יהודה עמיחי, אבי / יהודה עמיחי, אל מלא רחמים / יהודה עמיחי, זכרונות חמים / דליה רביקוביץ', בובה ממוכנת / דליה רביקוביץ'.

הסיפור הקצר: מאפייני הסיפור הקצר, הרופא וגרושתו / ש"י עגנון, פרנהיים / ש"י עגנון, נקמה של תיבת זמרה / גרשום שופמן, סיפור בלי כתובת / יהודית הנדל, יגון / אנטון פבלוביץ' צ'כוב, הבז / ג'ובאני בוקאצ'יו.

הרומאן: התפסן בשדה השיפון / ג'. ד. סלינג'ר, המאהב / א. ב. יהושע. 

דרמה: ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט.

 

סיכומים בגיאוגרפיה

#1

יסודות ומינרלים, סלעים, השכבות של כדור הארץ, נדידת היבשות, מושגים.

#2

נדידת היבשות וטקטוניקת הלוחות, קימוט, שבירה, רעש, געש, מושגים.

#3

האזורים הדלילים בעולם, האזורים הצפופים בעולם, תופעת המדבור, גידול אוכלוסיה, המדדים, פירמידת גיל, מושגים.

#4

המזרח התיכון, ארץ ישראל, מושגים.

#5

גבולות ישראל וקביעתם בתקופות השונות - גבולות המנדט, החלטת החלוקה, הקו הירוק, מלחמת יום כיפור והגבולות כיום.

#6

אקלים, אקלים א"י, מדבר ומדבור, הנגב, זרם הגולף.

#7

הגדרת המזרח התיכון, חשיבותו הגיאופוליטית של המזרח התיכון, מאפייני האקלים הים תיכוני, מאפייני האקלים המדברי, נהרות בינלאומיים, החקלאות במזרח התיכון, מגבלות הפיתוח במזרח התיכון, תהליכי העיור במזרח התיכון, העיר המזרח תיכונית, עיר ראשה לעומת מדרג עירוני.

#8

התמורות שחלו בעקבות גילוי הנפט במזה"ת, התנודות במחירי הנפט, משברי האנרגיה, העברת הנפט מהמזה"ת ליעדים השונים, תפרוסת האוכלוסיה ובעיית הריבוי הטבעי במצרים, מפעלי פיתוח במצרים (סכר אסואן, פרויקט המאה ה-21).

#9

המבנה הגיאוגרפי של ירדן, אוכלוסיית ירדן, בירת ירדן, כלכלת ירדן, יחסי ישראל-ירדן.

 

סיכומים באזרחות

#1

היסודות לקיום מדינה, גבולות ישראל בכל הזמנים, סוגי שטחים בישראל, אוכלוסיה, שלטון ומשטר, ריבונות.

#2

תהליך החקיקה בכנסת, הבחירות ומושגים הקשורים בכנסת.

#3

מגילת העצמאות - תוכן, רקע היסטורי, חשיבות, ביטויים דמוקרטיים ויהודים. לאומיות אתנית ופוליטי - הגדרה ודוגמא.

#4

הכרזת העצמאות (רקע, תוכן, חשיבות), ארבעת התנאים לקיומה של מדינה, ההבדל בין קבוצה אתנית ללאום, לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית, מדינת לאום ומדינות דו ורב לאומיות, שש הגישות למדינת ישראל, סוגיית הזהות של אזרחי ישראל, מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית (סמלים, חוקים, מוסדות והסדר הסטטוס קוו).

#5

מדינת ישראל - גישות שונות, עקרונות המדינה הדמוקרטית (שלטון העם, פלורליזם, הסכמיות, סובלנות, הכרעת הרוב), המדינה הדמוקרטית - הגדרות וגישות, זכויות אדם ואזרח.

#6

גישות להגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, עקרונות המדינה הדמוקרטית (שלטון העם, פלורליזם, סובלנות, הסכמיות, הכרעת הרוב), זכויות אדם ואזרח והתנגשויות בין זכויות: זכויות האדם (הזכות לחיים ולביטחון/הזכות לשלמות הגוף, הזכות לחירות, הזכות לקניין, הזכות לשוויון, הזכות להליך הוגן, הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות, הזכות לשם טוב) הגנה על זכויות האדם, זכויות אזרח: הזכויות החברתיות, התנגשויות ואיזונים בין זכויות, זכויות מיעוטים - זכויות קבוצה.

#7

עקרון שלטון החוק: שלטון החוק - המובן הפורמאלי והמהותי, גבולות הציות לחוק במשטר הדמוקרטי, פקודה "בלתי חוקית בעליל" - חובת אי-הציות לחוק.

#8

סיכום לבגרות, לימודי חובה, קיץ תשס"ד:

הקדמה - הכרזת העצמאות - מסד למשטר במדינת ישראל: רקע היסטורי, תוכן, חשיבותה של המגילה, ביטויים לקיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית, ביטויים לקיומה של ישראל כמדינה יהודית.

חלק ראשון: מהי מדינה יהודית?: לאום ומדינת לאום: ארבעת התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה, הבדל בין קבוצה אתנית ולאום, לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית, הבחנה בין מדינת לאום ומדינות דו/רב-לאומיות. מדינת ישראל - גישות שונות: גישת מדינת התורה, גישת מדינה דתית לאומית, גישת מדינת לאום יהודית תרבותית, גישת מדינת העם היהודי, גישת מדינת היהודים, גישת מדינת כלל-אזרחיה, עזר נוסף - שלבים בניתוח טקסט וזיהוי גישה. מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית: החקיקה במדינת ישראל- ביטוי למדינה יהודית.

חלק שני: מהי דמוקרטיה?: המדינה הדמוקרטית - הגדרות וגישות: הגישה הליברלית, הגישה הסוציאל-דמוקרטית. עקרונות המשטר הדמוקרטי: עקרון שלטון העם, עקרון הפלורליזם, עקרון הסובלנות, עקרון ההסכמיות, עקרון הכרעת הרוב, זכויות האדם והאזרח. עקרון הגבלת השלטון: עקרון הגבלת השלטון, הפרדת רשויות, הזכות לבחור ולהיבחר, חוקה. עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית: עקרון שלטון החוק - המובן הפורמאלי והמובן המהותי, גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי, פקודה "בלתי חוקית בעליל" - חובת האי-ציות לחוק. עקרון הדמוקרטיה המתגוננת: זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה.

חלק שלישי: המשטר והפוליטיקה בישראל: היסודות החוקתיים של מדינת ישראל: הכרזת העצמאות- קביעת עקרונות היסוד. המשטר ורשויות השלטון בישראל: הרשות המחוקקת- הכנסת, הרשות השופטת- בתי המשפט.

 

סיכומים בלשון

#1

עיצורים, תנועות, דגש קל, דגש חזק תבניתי, דגש חזק משלים. לסיכום זה פורסמה הרחבה לכיתות י'. ראה סיכום #5

#2

הבניינים הפעיל, הופעל, נפעל.

#3

כל בנייני הפועל בשפה העברית.

#4

משפט שימני ופועלי, אוגד, נשוא מורחב.

#5

עיצורים, תנועות, דגשים, הברות, טעמים ושוואים. - סיכום זה הינו הרחבה לסיכום הראשון בלשון שפורסם באתר זה.

 

סיכומים במקצועות המדעיים (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה)

#1

ביולוגיה: סימני חיים, יצור חד-תאי, יצור רב-תאי, תאוריית התא, מבנה התא.

#2

ביולוגיה: סימני החיים, ארגון המערכת החיה, אבחנה בין יצור חד תאי ליצור רב תאי, התפתחות תאוריית התא, מבנה התא, המיקרוסקופ, מבנה ותפקיד של רקמת חיפוי, תאי הדם האדומים, תפקיד תאי הדם והתאמת מבנה לתפקיד, תפקיד תאי זרע ותאי ביצית והתאמת מבנה לתפקיד, תפקיד תאי שריר והתאמה בין מבנה לתפקיד, מושגים.

#3

ביולוגיה: פחמימות, חד-סוכרים, דו-סוכרים, רב-סוכרים, עמילן, גליקוגן, תאית, חומר תשמורת מהו.

#4

ביולוגיה: שומנים ושמנים, חומצות שומניות.

#5

ביולוגיה: הומיאוסטאזיס, מים, מינרלים, חלבונים, פחמימות, שומנים, ויטמינים, מערכת העיכול.

#6

ביולוגיה: הנשימה - חילוף גזים, האיברים המשתתפים בנשימה, שאיפה ונשיפה, קצב האוורור, נשימה תאית, מזהמים באוויר.

#7

ביולוגיה: מחזור הדם בגוף, כלי הדם, פעולת הלב ומבנהו, לחץ דם.

#8

ביולוגיה: הרכב הדם, הפלזמה, מבנה כדוריות הדם והתאמתן לתפקיד, קשירת חמצן בגבהים, מערכת הלימפה, קבוצות דם, מערך ההגנה בגוף, חיסון פעיל וחיסון סביל, זיכרון חיסוני, תגובת החיסון הייחודית.

#9

פיזיקה: גלגולי אנרגיה, אנרגית מיתוג, תחנת חשמל.

#10

פיזיקה: אור, אנרגיית אור, צבע, התפשטות האור בקווים ישרים, אור וצל, מופעי הירח, ליקוי חמה, ליקוי ירח, תרגילי חישוב של אזור צל מלא. - סיכום זה בפורמט Acrobat

#11

כימיה: מבנה האטום, הולכה חשמלית, הולכה יונית, הטבלה המחזורית, משפחות, בניית תרכובת יונית, יסוד, תרכובת, תערובת, חומצות ובסיסים, מושגים.

#12

כימיה: מושגי יסוד בכימיה, שפת הכימאים, תערובות והפרדתן.

 

סיכומים ותרגילים ערבית

* מפתח רמות: א- 1 יח"ל. ב- 2 יח"ל השלמה ל-3. ג- 2 יח"ל השלמה ל-5.

סוג הקובץ והורדה

מחבר/ים

רמה *

תוכן

סוג החומר

מסמך Word

#1

מחוז דרום

א

קטעים להשלמה עם פתרונות

תרגול

קובץ JPG

#1 | #2 | #3

סיגל אלוביץ'

ב

פעלים לניתוח (#1) עם פתרונות (#2+#3)

תרגול

קובץ JPG

#1 | #2 | #3

סיגל אלוביץ'

ג

תרגילים שונים בתחביר

תרגול

מסמך Word

#1

סיגל אלוביץ'

ריקי ארברמן

תמר ברעם

א+ב

תרגילים בניתוח פעלים ברמה של 3 יח"ל, בחינת בגרות ברמה של 1 יח"ל וקטע להשלמה ברמה של 1 יח"ל. (כולל פתרונות)

בחינה

מסמך HTML

#1

תום רון

א+ב

פתרון חלקי של בגרות 3 יח"ל (1+2), מועד קיץ 2004

פתרון

קבצי GIF

#1 | #2 | #3 | #4

#5 | #6 | #7 | #8

#9 | #10

סיגל אלוביץ'

ג

סיכום על גזרות הפועל הערבי: פו"י, עו"י, לו"י ועל ההשלמות המיוחדות של גזרות פו"י ועו"י + תרגול.

סיכום ותרגול

קובץ Acrobat

#1

תום רון

ג

תחביר - י' ההתייחסות, כינויי המושא, ריבוי שאינו מציין בני אדם (רשמב"א), ריבוי שלם זכר, ריבוי שלם נקבה, משפטי זיקה, הזוגי, ערך היתרון וההפלגה, העתיד המג'זום, העתיד המנצוב, חמשת השמות, שמות מחוסרי תנווין, ألمفعول المطلق, מילת השאלה كم, لا النافية للجنس, ما التعجب, الشرط (רק התנאי הקיים), الاستثناء (רק המילה إلا), النداء, דגם של פסוקית זיקה הפוכה, إِنَّ ואחיותיה, كَانَ ואחיותיה.

סיכום

מסמך Word

#1

סיגל אלוביץ'

ג

סיכום, חומרים שונים וקישורים על הנושאים לבגרות בע"פ ברמה של 2 יחידות השלמה ל-5, קיץ תשס"ה

סיכום

 

סיכומים בנושאים שונים

#1

סיכום ברבייה: דרכים ברבייה, סוגי פרחים, הצמח, דרכי רבייה בבע"ח ובאדם.

#2

סיכום בשל"ח: חלוקת הרבדים בכרמל ופירוט חלקם.

#3

סיכום בתקשורת בין בע"ח + תוספת: מעגל תקשורת, חשיבות התקשורת, תקשורת מילולית/לא מילולית,  תפקיד התקשורת בעולם בעלי-החיים, מה צריך יצור חי בכדי לשרוד, ערוצי תקשורת, מהו קול, מבנה האוזן, עיבוד המידע בגוף, תקשורת פנימית וחשיבותה, מאמר מתחזים.

#4

סיכום בחשמל: מטען חשמלי, זרם חשמלי, חוק אוהם, מתח, אנרגיה, הספק, מעגל טורי, מעגל מקבילי, דף נוסחאות.

#5

סיכום באקטואליה ובידע כללי: סיכום החדשות לתחילת שנת 2002, רשימת ערי בירה של רוב המדינות בעולם, רשימת מושגים חשובים בחדשות, רשימת מלחמות ישראל, רשימת נשיאים וראשי ממשלה קודמים, ממשלת ישראל, ממשלת ארה"ב, הנהגת הרשות הפלשתינאית, רשימת נשיאים בעולם, ראשי ערים בישראל, צמרת הביטחון בישראל ונושאים רבים נוספים.

#6

סיכום בזה"ב: קשב ומגבלותיו, תלות בשדה, אסטרטגיה של החצייה, רכיבה על אופניים, תמרורים.