אתר הסיכומים של תום רון

סיכום לבוחן באזרחות

14.4.2004

החומר המסוכם

עקרון שלטון החוק

-          שלטון החוק: המובן הפורמאלי והמהותי.

-          גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי.

-          פקודה "בלתי חוקית בעליל" - חובת אי-הציות לחוק.

 

עוברים את הבגרות באזרחות עם אתר הסיכומים של תום רון :: www.sikumim.co.il

סיכום לבוחן באזרחות

 

עקרון שלטון החוק

שלטון החוק: המובן הפורמאלי והמהותי

שלטון החוק ברעיון הדמוקרטי פירושו ניהול המדינה באמצעות כללים ונהלים מחייבים (חוקים) שהתקבלו ברשות המחוקקת בדרך של הכרעת רוב. שלטון החוק מבטא את האמנה החברתית (את ההסכמה הכללית) הקיימת בין כל האזרחים במדינה והוא בעצם מהווה כעין "דבק" שמלכד את היחידים והקבוצות השונות בחברה. מטרתו של ה"דבק" הזה היא לבטא הסכמה בדבר צורך בקיום מסגרת משותפת אבל בעיקר מחייבת של הכלל. החוק עצמו מבטא את ההסכמה בין האזרחים לבין השלטון.

לשלטון החוק שני מובנים - המובן הפורמאלי והמהותי:

המובן הפורמאלי מתייחס לכללים שעל פיהם נחקק החוק ושעל פיהם הוא נאכף.

המובן המהותי מתייחס לתוכנו של החוק, לערכי החוק ולערכי היסוד של החברה.

 

מובן פורמאלי - כללים

מובן מהותי - תוכן

- החוק נחקק ע"י הרשות המחוקקת.

- החוק קובע זכויות וחובות הפרטים והשלטון, גבולות ה"מותר והאסור" לפרטים ולשלטון (כולל רשות מחוקקת).

- רשויות השלטון רשאיות לעשות רק מה שהחוק מתיר להן לעשות.

- החוק חייב להיות מנוסח בבהירות.

- החוק חייב להיות גלוי וידוע ברבים.

- חובת הציות לחוק חלה באופן שווה על רשויות השלטון ועל האזרחים.

- מתייחס לתוכנו של החוק ולמידת התאמתו לערכי הדמוקרטיה.

"חוק ראוי":

  1. מגן על זכויות אדם ואזרח וזכויות מיעוט.
  2. חוק התואם את ערכי הדמוקרטיה.
  3. מונע עריצות השלטון.
  4. מאפשר יצירת איזון בין צורכי הפרט לצורכי הכלל.

 

גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי

קיימת הסכמה כללית (קונצנזוס) באשר לחשיבות שלטון החוק, אך למרות הסכמה זו, קיימת בכל המדינות תופעה של אי-ציות לחוק. אי-ציות לחוק מוגדר כעבריינות וכל עבירה על החוק נחשבת עבירה פלילית.

-          עבריינות פלילית רגילה היא עבריינות שהמניעים לה הם מניעים של תועלת אישית והנאה פרטית ולא נובעים ממוסר.

-          עבריינות אידיאולוגית - כאן הפרת החוק נעשית מטעמים דתיים, פוליטיים והשקפת עולם פוליטית. עבריינות זו נחלקת לשני סוגים:

1.       שלטונית - עבריינות שמתבצעת ע"י איש שלטון, למשל שר שממנה מינויים מתוך תפיסה אידיאולוגית פרטית שלו בניגוד למנהל התקין.

2.       פרטים או קבוצות בחברה - עבריינות זו באה לידי ביטוי באמצעות סגירת כבישים, שריפת צמיגים. זוהי קבוצה שמתנגדת למדיניות הממשלה מטעמים של השקפת עולם.

-          עבריינות שלטונית - בעבריינות זו המניע אינו אישי אלא ציבורי. אלו הם אנשים שממלאים תפקידים ציבוריים שונים המפרים חוק בזמן כהונתם תוך כדי ניצול מעמדם וסמכותם. המניע כאמור, אינו אישי אלא הוא מתוך כוונה לשרת את טובת המדינה או טובתו של ציבור מסוים. כאשר אנשי ציבור אלו מנצלים את מעמדם וסמכותם להשגת טובות הנאה אישיות, זוהי עבריינות פלילית רגילה.

-          אי-ציות לחוק מטעמי מצפון - מקרה כזה נובע מהתנגשות בין החובה של האזרח לציית לחוק לבין המחויבות שלו לערכיו האישיים בתחומי צדק, מוסר ואמונה. אי-ציות לחוק נובע מכך שהאדם המפר את החוק רואה בציות לחוק פגיעה במצפונו. לכן גם נקראת תופעה זו "סרבנות מצפונית". תופעה זו בולטת במיוחד בקרב מועמדים לשירת בטחון (מלש"בים) שחלה עליהם החובה לשרת בצה"ל, אבל הם מתנגשים נחרצות לפעול באלימות בכל מצב שהוא ולכן מסרבים לשרת בצבא (פציפיסטים). סרבני מצפון בדר"כ מקבלים אחריות מלאה על מעשיהם ועומדים לדין על כך.

-          אי-ציות לחוק מסיבות פוליטיות / עבריינות אידיאולוגית-פוליטית - בשונה מאי-ציות מטעמי מצפון, הסיבות הפוליטיות שגורמות לאי-ציות זה מכוונות בדר"כ כלפי השלטונות. מטרתן - להביא לשינוי במדיניות. למשל, אזרחים שמסרבים לשלם מיסים מאחר והם חושבים שהממשלה לא מבצעת את מדיניותה כראוי. גם הסרבן המצפוני וגם הסרבן הפוליטי נוטלים אחריות על מעשיהם. ההבדל העקרוני הוא שהסרבן המצפוני לא מנסה לשנות מציאות או מדיניות פוליטית בעוד שהסרבן הפוליטי פועל על מנת לשנות מדיניות ולעיתים אפילו מנצל את העמדתו לדין כבמה פוליטית.

 

פקודה "בלתי חוקית בעליל" - חובת אי-הציות לחוק

כאשר החוק אינו "חוק ראוי" ובמהותו הוא סותר ערכים אנושיים ומוסריים, חובה לא לציית לחוק. אנו עוסקים במקרים קיצוניים המנוגדים להגיון ולמצפון האנושי.

"פרשת כפר קאסם" - אירוע צבאי בו הטיל צה"ל עוצר על תושבי הכפר הערבי קאסם, ערב מבצע קדש. תושבי הכפר שיצאו לעבוד מחוץ לכפר ולא היו מודעים לעוצר, חזרו לכפר לאחר יום העבודה ובכך הפרו את העוצר. בצה"ל ניתנה ההוראה לירות בכל מי שמפר את העוצר. התוצאה - נשים, ילדים וגברים נורו ע"י החיילים. פקודת הירי במקרה זה היא "פקודה בלתי חוקית בעליל" שכן היא נוגדת כל הגיון אנושי. לפקודה זו סימני היכר מובהקים עפ"י בית המשפט:

  1. מעליה "מתנוסס דגל שחור" שמשמעותו סכנה.
  2. זוהי הפרת חוק גלויה ומובהקת - אי-חוקיות ברורה והכרחית המופיעה על פני הפקודה עצמה.

 

בהצלחה!

אתר הסיכומים של תום רון - אפריל 2004

כתובת אתר הסיכומים של תום רון - www.sikumim.co.il